یکشنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۷

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای عزیز پاک نژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران

موضوع: تاثیرات سیاسی حمله غرب به مواضع شیمیایی اسد بر رژیم آخوندها و راه حل مقاومت ایران برای بحران سوریه و خاورمیانهیکشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۹۶

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای حسین یعقوبی نویسنده و فعال سیاسی

موضوع: جشن ملی چهارشنبه سوری، به آتش کشیدن نحوست حکومت آخوندها- رسم و رسوم مردم شمال- همراه با ترانه شمالی